#eye
L9 METRO DE BCN / TMB

(TMB.2016). Advertising campaign for the new ”L9 Sud” of Barcelona subway.
Editing and mixing arrangement by Antonio González Torija.
(TMB.2016). Campaña para la nueva “L9 Sud” del metro de Barcelona. Edición y mezcla por Antonio González Torija.